La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación recibe la aprobación de la Asamblea de Usuarios de URA y de la Comisión de Protección Civil de Euskadi / Uholde Arriskuen Aldez Aurretiko Ebaluazioak Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarraren eta Euskadiko Babes Zibilerako Batzordearen onespena jaso du


En próximas fechas, tras recibir los vistos buenos requeridos, el documento se aprobará definitivamente y se remitirá al Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino

Tras su aprobación, en noviembre pasado, por parte de la Asamblea de Usuarios de la Agencia Vasca del Agua, el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de las cuencas Internas del País Vasco, recibió el pasado 1 de diciembre, el visto bueno de la Comisión de Protección Civil de Euskadi. Una vez cumplidos los trámites requeridos, el documento será aprobado definitivamente y remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que será el encargado de enviarlo a la Comisión Europea.

El documento correspondiente a las cuencas internas del País Vasco ha sido elaborado conjuntamente por la Agencia Vasca del Agua URA (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (Departamento de Interior) del Gobierno Vasco. La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación o EPRI es una obligación derivada de la Directiva del año 2007 sobre evaluación y gestión del riesgo de inundación, que se incorpora al ordenamiento jurídico español por medio del Real Decreto 903/2010. La EPRI debe estar finalizada antes del 22 de diciembre de este año 2011.

En la vertiente cantábrica este documento se completa con el que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para su ámbito de competencia (cuencas que se ubican en la CAPV y en otras Comunidades Autónomas vecinas). Ambos documentos se han coordinado y en el correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Gobierno Vasco ha participado de forma muy activa.

A su vez, para la vertiente mediterránea la Confederación Hidrográfica del Ebro ha elaborado recientemente otro documento que también ha recibido las aportaciones técnicas de la administración autónoma vasca.

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación se definen las áreas con mayor riesgo de sufrir inundaciones, es decir, aquellas en las que existe mayor probabilidad de que ocurran estos fenómenos y en las que además se prevea que los daños puedan ser más elevados. Estas zonas se denominan Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación o ARPSI. En la totalidad del País Vasco se han definido 100 ARPSIS, que totalizan una longitud fluvial superior a 400 km. La mayor parte de estas áreas están en la vertiente cantábrica: 66. De ellas, en las cuencas internas del País Vasco se han definido 35 ARPSIS fluviales y de estuarios, así como 3 costeras.

El documento correspondiente a la vertiente cantábrica ha sido sometido a consulta pública entre el 15 de julio y el 15 de octubre de 2011. Las alegaciones presentadas no supusieron ninguna modificación en el documento original.

A partir de este momento la Directiva de 2007 obliga a realizar otras dos fases:

• Mapas de peligrosidad y riesgo en las ARPSIS, que está en elaboración y debe acabarse antes de finales de 2013.

• Planes de gestión del riesgo de inundación, que deben estar aprobados antes de finales de 2015. Estos planes deben contener diversos tipos de medidas: estructurales (obras para aminorar el riesgo de inundación en áreas preexistentes) y no estructurales, como sistemas de alerta temprana, planes operativos de protección civil, limitaciones a los crecimientos urbanísticos, seguros, etc.

Hurrengo egunetan, beharrezkoak ziren oniritziak jaso ondoren, agiria behin betiko onartuko da, eta Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministeriora bidaliko da.

Azaroan, Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarrak Euskadiko Barne Arroetarako Uholde Arriskuen Aldez Aurretiko Ebaluazio proposamena onartu zuen. Abenduraren 1ean, Euskadiko Babes Zibilerako Batzordeak ere agiri honi bere onespena eman zion. Beharrezkoak ziren izapideak bete ondoren Ingurumeneko eta Landa eta Itsas Inguruneko Ministeriora igorriko da, eta honek Europako batzordera bidaliko du

Euskadiko barne arroetara zuzenduta dagoen lan hau burutzeko elkarlanean jardun dira: Eusko Jaurlaritzako Uraren Euskal Agentzia, URA (Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza saila) eta Larrialdi eta Meteorologia Zuzendaritza (Herrizaingo saila). Uholde Arriskuen Aldez Aurretiko Ebaluazioa (U.A.A.E.) uholde arriskuen ebaluazio eta kudeaketaren inguruko 2007ko zuzentarau baten ondorio da. Zuzentarau hau Espainiako ordenamendu juridikora 903/2010 Errege Dekretuaren bitartez egokitu zen. U.A.A.E-a 2011ko abenduaren 22rako bukatua egon beharko du.

Kantauriar isurialdean txosten hau Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak egindakoarekin osatzen da, eskumenak dituen eremuetan (EAEan kokatuta dauden arroetan eta ondoko Autonomia Erkidegoetan). Bi txostenak bateratu egin dira eta Kantauriar Konfederazio Hidrografikoaren agiriari dagokionez Eusko Jaurlaritzak parte hartze oso eraginkorra izan du.

Honekin batera, mediterranear isurialderako Ebroko Konfederazio Hidrografikoak berriki egindako txostenak ere euskal administrazio autonomoaren ekarpen teknikoak jaso ditu.

Uholde Arriskuen Aldez Aurretiko Ebaluazio honetan uholdeak jasateko aukera gehien dituzten eremuak zehazten dira. Probabilitate gehien dutenak eta gainera kalte gehien izan ditzaketenak, alegia. Hauek Uholde Arrisku Esanguratsudun Areak bezala ere izendatzen dira (U.A.P.E.A). Orokorrean Euskadin 100 U.A.P.E.A. finkatu dira, oro har 400 km baino gehiagoko ibai luzera osatzen dutelarik. Eremu hauen gehiengoa kantauriar isurialdean daude: 66. Horietatik Euskadiko barne arroetan 35 U.A.P.E.A. definitu dira ibai eta estuarioetan, eta 3 kostaldean.

Kantauriar isurialdera zuzenduta dagoen agiri hau kontsulta publikora zabaldu zen 2011ko uztailaren 15tik, urriaren 15ra. Aurkeztutako alegazio-idazkiek ez dute jatorriko txostena aldatu.

Hemendik aurrera 2007ko zuzentarauak agintzen duena jarraituz beste bi fase hauek aurrera eraman beharko lirateke:

• U.A.P.E.A-atan egon daitezkeen arriskuen mapak. Bidean dago eta 2013ko amaierarako bukatua egongo da.

• Uholde arriskuen kudeaketa planak onartuak egon beharko dute 2015aren amaierarako. Plan hauek neurri mota desberdinak eduki beharko dituzte: estrukturalak (aurretik zeuden eremuetan uholde arriskuak txikitzeko obrak), eta ez estrukturalak: alerta goiztiarrerako sistemak, babes zibilerako ekintza planak, hazkunde urbanistikoak mugatzea, aseguruak, etab.

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/eu/contenidos/noticia/2011_epri_diciembre/eu_docu/index.html

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

  • Zure helbide elektronikoa idatzi/Escribe tu dirección de correo electrónico para suscribirte a este blog, y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo.

    Únete a otros 565 suscriptores
A %d blogueros les gusta esto: